‘Als een of ander geneesmiddel zo’n aangetoonde brede werkzaamheid had, dan zou het vast wereldwijd aanvaard en gebruikt worden … Het is een gebied dat we bijzonder ernstig moeten nemen.’
Professor Frank H. Duffy, Harvard, 2000

 

 
Inleiding

Zonder de gedegen bijdragen van biologen, scheikundigen, natuurkundigen en andere specialisten uit diverse vakgebieden zou de geneeskunde in de voorbije eeuw niet zo’n grote evolutie hebben doorgemaakt. De psychiatrie, de tak van de geneeskunde die zich met geestelijke gezondheid en cognitieve vaardigheden bezighoudt, bestudeert echter nauwelijks de werking van het orgaan dat zij geacht wordt te behandelen, zoals Dr. Daniel Amen betreurt. De psychiatrie, en samen met haar het hele gebied van de geestelijke gezondheidszorg, toonde tot nu toe enkel interesse in de chemie van de hersenen en ‘wat ze zoal laten zien en horen’: dromen, emoties, teleurgestelde hoop, overtuigingen, … Dat is al heel wat, maar waarom zouden we het eens niet vanuit een ander oogpunt benaderen?
Dat is precies wat er met Neurofeedback gebeurt: je vertrekt daarbij van een totaal ander paradigma. Alles berust op de analyse van het elektrisch functioneren van de hersenen. We geven ze letterlijk de ontbrekende informatie die ze missen om zichzelf te herstellen en/of hun volledige potentieel te bereiken.

Hoe beter je hersenen zich in de loop van de dag aan veranderingen kunnen aanpassen, hoe beter jij je voelt. Minder flexibele hersenen daarentegen, verklaren een gevoel van stress en vermoeidheid aan het einde van de dag.
Neurofeedback maakt een optimale activering van de hersenen mogelijk. Daardoor kunnen zij, net als bij EMDR, afstand nemen van oude patronen en uit zichzelf een meer aangepaste en efficiënte manier van werken vinden. Door ze realtime te informeren over hun eigen werking, bieden we ze de mogelijkheid om andere synapsen te activeren of te versterken en zo de informatiestroom te wijzigen en hun volledige potentieel te bereiken.
In tegenstelling tot het Analytische Neurofeedback-systeem, pakt de technologie waarvan wij gebruik maken – ‘NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback’ van de firma Zengar – het centrale zenuwstelsel als geheel aan, met een blijkbaar beter resultaat binnen een kortere tijdsspanne.
Wij behandelen een bepaald symptoom of pathologie dus niet op een gedifferentieerde manier met een vooraf gedefinieerd programma.

Hoewel tot op zekere hoogte erkend door de Amerikaanse FDA (niet schadelijk), geniet dynamische Neurofeedback vooralsnog geen erkenning als medische behandeling, maar wordt het vergeleken met een training. In zijn boek “The brain's way of healing”, legt psychiater en onderzoeker Norman Doidge uit dat de American Academy of Pediatrics Neurofeedback heeft erkend als een behandeling die even effectief is als geneesmiddelen voor het opheffen van symptomen van ADHD. Hij voegt eraan toe dat Neurofeedback ook is erkend voor de behandeling van angststoornissen, migraine, bepaalde vormen van epilepsie en autistische symptomen. Er lopen momenteel nog veel studies met betrekking tot andere aandoeningen.